Resumť

Marcus


Marc van der Houwen is in Utrecht geboren en in Den Briel getogen. Na de HAVO is hij in 1990 naar Scheveningen verhuisd en gestart aan de Haagse HogeSchool Sector E&M. De Accountancy opleiding in RA-Variant.
Tijdens zijn opleiding was hij o.a. actief in de Accountancy Commissie en tevens was hij als StudentAssistent verbonden aan de opleiding.
De opleiding heeft hij met goed gevolg afgerond en is vervolgens aan de VU met de post-doc opleiding gestart. Deze opleiding heeft hij afgerond t/m BIV.

In zijn werkzame bestaan heeft Marc eerst als assistent accountant bij ORAP-Van Stoltz Accountants gewerkt. Zijn werkzaamheden bestonden naast het reguliere controle en accountantswerkzaamheden uit het periodiek opstellen van Management Rapporttages, Waardebepalingen en deelnemen in Due Dilligence onderzoeken.

Vanuit ORAP is Marc overgestapt naar Ernst & Young Consulting naar de SAP-Practice. E&Y realiseerde ERP trajecten vanuit een Change en een proces-visie. Marc was hier eerst consultant en later senior consultant op de gebieden Finance (FiCo) en Business InformationWarehouse (BW). Op beide gebieden was hij gecertificeerd.
Na de overname van E&Y door CapGemini is Marc terug het financiŽle vak ingedoken als Controller bij Thuiszorg (NWN).

Thuiszorg was een van de eerste markten waar p x q met een standaardproductprijs succesvol is ingevoerd. Uiteindelijk maakte Marc o.a. deel uit van de Landelijke KlankbordGroep BenchMark tarieven geleid door PwC. Vanuit deze positie is Marc benaderd voor de functie van Hoofd FinanciŽle Zaken van de Particuliere Jeugdinrichting Forensisch Centrum Teylingereind.

Werkzaamheden door de tijd heen zijn zťťr divers geweest, ter indicatie een kleine opsomming:
- Opstellen jaarrekening,
- Opstellen en leiden begrotingsproces,
- Begroting van top-down naar bottum-up,
- Invoeren DataWarehouse en Management Informatie Systeem,
- Opstellen financiŽle meerjaren raming,
- Opzetten en beheren P&C-cyclus,
- Opzetten begrotingscyclus en verankeren van budgettering in de organisatie,
- Toetsen en actualiseren AO/IC,
- Deelnemen aan MT,
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van management en directie,
- Dagelijkse leiding aan medewerkersafdeling(en),
- Invoeren CitriX.